Chi phí nuôi con ở Mỹ

New York: (CNBC)Nuôi nấng một đứa con là một chuyện tổn phí ở Hoa Kỳ, nhưng tổn phí này thay đổi tùy theo từng tiểu bang.
Mạng tài chánh Magnify Money mới đây đã làm một cuộc nghiên cứu tìm xem nuôi con tốn kém nhất ở tiểu bang nào và nơi nào thì chi phí thấp nhất?
Các nghiên cứu gia của mạng Magnify Money đã dựa vào nhiều dữ kiện khác nhau: chi phí mướn một căn chúng cư một hay hai phòng ngủ, tiền tã, tiền sữa, tiền bảo hiểm sức khỏe, tín dụng thuế.v.v của 100 thành phố lớn ở Hoa Kỳ.
Theo kết quả cuộc nghiên cứu thì chi phí nuôi một hài nhi ở Hoa Kỳ trung bình là 1,037 Mỹ kim một tháng.

Năm tiểu bang có chi phí nuôi nấng hài nhi đắt nhất nước Mỹ là

1. Massachusetts: $1,521
2. Hawaii: $1,464
3. Washington, D.C.: $1,374
4. California: $1,349
5. Connecticut: $1,327

Và 5 tiểu bang có chi phí nuôi nấng thấp nhất:
1. Arkansas: $723
2. Mississippi: $759
3. West Virginia: $814
4. Tennessee: $830
5. Louisiana: $835

Tin tức khác...