Chi phí dịch vụ internet gia tăng

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo, các công ty viễn thông Bell, Rogers và Telus đồng loạt gia tăng chi phí dịch vụ internet  của nhiều loại internet cho  tư gia.

Ông Larry McLean, một khách hàng của công ty Bell ở thành phố Toronto đã nói là các công ty viễn thông đã móc túi tiền của ông ta, và ông ta đã phải trả dịch vụ internet quá cao.

Giá mướn dịch vụ internet cho khách hàng ở Canada gia tăng, trong khi cơ quan đặc trách  về viễn thông CRTC lại long trọng công bố là dịch vụ internet công suất cao ( broadband internet) là  dịch vụ căn bản và cần thiết cho những người Canadians.

Trong khi các công ty viễn thông lớn ở Canada sẽ cho gia tăng giá mướn dịch vụ internet, thì nhiều công ty viễn thông nhỏ lại giảm giá mướn cho khách hàng.

Trong tháng hai, công ty Bell cho gia tăng giá mướn dịch vụ internet thêm $5 mỗi tháng cho hầu hết các dịch vụ mướn  internet ở cả hai tỉnh bang Quebec và Ontario.

Theo bà  Caroline Audet, phát ngôn viên của công ty Bell, thì việc gia tăng  tiền mướn dịch  vụ internet là điều cần cho công ty Bell  đầu tư vào việc phát triển các cơ sở hạ tầng của hệ thống internet.

Công ty Rogers cũng tăng  giá  mướn thêm $5 cho các dịch vụ internet gọi là “older and legacy”plans.

Công ty Telus cho gia tăng tiền mướn dịch vụ của bốn loại internet thêm $3 bắt đầu từ tháng 7.

Công ty Bell và Rogers có những dịch vụ internet căn bản với giá $30 một tháng, trong khi công ty Rogers và Telus tính lệ phí $9.99 một tháng  dịch vụ internet cho những người đang sống trong những chung cư nhà cho người nghèo hay đang hưởng trợ cấp xã hội.

Tin tức khác...