Chỉ có một y viện thú y ở tỉnh bang British Columbia có trữ thuốc trị rắn cắn.

Kamloops, British Columbia: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 11 tháng 6, một chủ nhân của một con chó bị rắn cắn ở thành phố Kamloops, tỉnh bang British Columbia, đã phải chở con chó bị rắn cắn này, chạy xe hai tiếng đồng hồ từ thành phố Kamloops đến thành phố Kelowna.
Ông Barry Stabeck dẫn chó đi dạo thường ngày, và bất ngờ con chó của ông bị một con rắn rung chuông ( rattles snake) cắn phải.
Ông Stabeck đem chó đến y viện thú y trong thành phố thì mới biết là trên toàn tỉnh bang B.C. chỉ có một y viện thú y ở thành phố Kelowna là nơi có thuốc giải trừ nọc rắn cho chó.
Ông đã phải chạy xe 2 tiếng đồng hồ xuống y viện ở thành phố Kelowna: may mà kịp và rắn rung chuông cũng không đến nỗi là một loại rắn có nọc quá độc!
Cũng theo ông Stabeck thì ông ta đã phải chi ra $2,400 cho việc chữa trị con chó bị rắn cắn này.

Tin tức khác...