Chỉ có một phần tư những người Canadians có tiền để dành cho những trường hợp khẩn cấp.

Toronto: Theo bài nhận định của báo National Post mới đây thì qua những cuộc thăm dò dân ý,chỉ có một phần tư những người Canadians có tiền để dành phòng khi hữu sự.

Và cũng theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý này, trên một nửa số  những người Canadians đã lo lắng về việc mức lãi suất ngày một gia tăng.

Sau 9 năm với mức lãi suất căn bản chỉ ở mức 0.25 phần trăm, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần trong  những tháng qua và sẽ còn gia tăng thêm nữa.

Những người Canadians đã quen với mức lãi suất thấp, mượn tiền nhiều để mua những căn nhà đắt giá sẽ phải đương đầu với những gia tăng về số tiền nợ nhà hàng tháng mà họ phải trả.

Mức lãi suất căn  bản (benchmark) ở Canada đã gia tăng từ mức 0.25 phần trăm lên đến 0.75 phần trăm, kéo theo sự gia tăng của các loại nợ nhà.

Một trong những lo lắng của các chuyên gia tài chánh là số nợ nần chồng chất của những người Canadians: với mức lãi suất thấp, người ta mượn tiền nhiều và hiện nay cứ 1 dollar mà cư dân Canada có trong túi, thì họ đã nợ ngân hàng đến 1.68 dollars, có nghĩa là  số nợ đã cao hơn số tài sản.

Tin tức khác...