Chỉ có 25 tiệm bán lẻ cần sa mở cửa vào đầu tháng tư ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí trong hôm thứ sáu ngày 14 tháng 12, ông Vic Fedeli, bộ trưởng tài chánh của chính quyền tỉnh bang Ontario cho biết là vào tháng 4 này chỉ có 25 cửa tiệm bán lẻ cần sa, được mở cửa ở tỉnh bang Ontario, thay vì như quyết định trước đây là chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ không giới hạn số tiệm bán lẻ cần sa.
Theo lời ông bộ trưởng Fedeli thì lý do có sự cắt giảm số cửa tiệm bán lẻ cần sa, là vì hiện nay các công ty trồng cần sa không cung cấp đủ số cần sa cho nhu cầu.
Môn bài cho 25 tiệm cần sa này sẽ được rút thăm: người nào may mắn thì được mở tiệm.
Trong tuần qua, chính quyền thị chính của nhiều thành phố đã công bố quyết định là họ có muốn mở những tiệm bán lẻ cần sa hay không?
Nghị viên của các hội đồng thành phố Mississauga và Markham đã bỏ phiếu không cho mở những tiệm bán lẻ cần sa trong những thành phố này, trong khi nghị viên của các thành phố Toronto và Ottawa đã chấp thuận cho việc mở các tiệm bán lẻ cần sa.

Tin tức khác...