Cầu mới có thể mang đầy đủ tên “Samuel-de-Champlain”

Chiếc cầu mới song song và sẽ thay thế cầu Champlain hiện hữu có thể mang tên cầu “Samuel-de-Champlain”.

Tổng trưởng Kiến trúc Hạ tầng Francois-Philippe Champagne cho biết, chính phủ liên bang đang đề nghị thêm tên đầy đủ của nhà thám hiểm. Tuy nhiên ông nói thêm rằng ông sẽ tiếp nhận ý kiến về việc đổi tên.

Ông cho biết, tên “Cầu Samuel-de-Champlain” từ lâu đã được nhiều cư dân cũng như các sử gia đề nghị.

Bộ Kiến trúc Hạ tầng đang thu thập ý kiến từ các đơn vị hợp tác và sau đó Bộ sẽ tổ chức cuộc tham khảo ý kiến công luận.

Hồi tháng 7, các giới chức dân cử tại Longueuil đã thông qua một kiến nghị thay tên cho chiếc cầu mới, dự trù khánh thành ngày 21/12 sắp tới.

Tin tức khác...