Browsing Category

Sức Khoẻ

Sinh tố

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức Sinh tố là những chất hữu cơ cần thiết cho sự tăng trưởng và duy trì sức khỏe cơ thể. Sinh…

Chất béo

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức Về phương diện dinh dưỡng, chất béo (lipid) là một trong ba nhóm thực phẩm chính yếu và là…

Chất đạm

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức Trong thời gian vừa qua, thịt đỏ (red meat) lại được y giới cũng như truyền thông báo chí và…

Carbohydrate

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, với truyền thống văn hóa Lúa Nước, nên cơm gạo là thực…

Ai có thể thở giùm ai?

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc Hai ngàn sáu trăm năm trước, một nhà minh triết phương Đông – Đức Phật – bảo đừng vội tin,…