Cảnh sát phá vỡ thêm một tổ chức người Việt trồng cần sa gần thành phố Houston

Houston, Texas: Trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 10, lực lượng đặc nhiệm bài trừ ma túy của quận Fort Bend, tiểu bang Texas đã mở cuộc lục soát bốn căn nhà trong khu vực các quận Fort Bend và Harris.

Những căn nhà ở trên số 600 block của  Fair Oaks Drive gần Stafford, ở số  15000 block của Val Vista Drive gần Houston, 7511 Marisol Drive gần  Houstonvà ở số  15000 block của  Sierra Valle Drive trong quận Harris .

County

Cảnh sát tịch thu 778 cây cần sa, dụng cụ trồng và chế tạo cần sa cũng như vũ khí.

Trị giá của số tang vật này lên đến 2.3 triệu Mỹ kim.

Ba nghi can bị bắt giữ là  Trong Võ 35 tuổi,  James Lai Nguyễn 27 tuổi và James Huy Ngyễn 37 tuổi. Tất cả  3 người này đều cư ngụ ỡ Houston.

Cảnh sát cũng bắt giữ thêm 3 nghi can khác ở quận Harris  nhưng chưa công bố tên tuổi.

 

Tin tức khác...