Cảnh sát đánh sếp chảy máu mũi

Người bị đấm chảy máu mũi

Mississauga, Ontario:Theo những tin tức vừa loan báo thì có 1 trận ẩu đả diễn ra giữa một cảnh sát viên và người sếp của ông cảnh sát này tại một đồn cảnh sát trong thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario.
Theo bản tin thì trung sĩ John Rocha của đồn cảnh sát 12 trong vùng Peel đã bị một thuộc cấp đấm cho chảy máu nũi.
Nguyên nhân là viên trung sĩ này nghi ngờ là người cảnh sát thuộc cấp có thể đã uống rượu say khi đến làm việc, đã buộc người cảnh sát này phải thử nồng độ rượu trong hơi thở.
Viên cảnh sát này tuân lời và đem đến bản kết quả thử nghiệm và kèm theo một trái đấm như trời giáng.
Kết quả là cảnh sát viên Stephen Dudzinski đã bị tạm ngưng việc, nhưng vẫn được trả lương, chờ kết quả cuộc điều tra.

Tin tức khác...