Canada và Trung quốc sẽ thương thảo một hiệp ước tự do mậu

Bắc Kinh: Trong cuộc viếng thăm Trung quốc và tham dự của 20 quốc  gia đang phát triển (G20) ở  thành phố Bắc kinh hôm thứ tư ngày 31 tháng 8, thủ tướng Justin Trudeau đã hội đàm với thủ tướng Trung quốc   Lý Khắc Cường. Sau cuộc hội đàm, hai vị thủ tướng đã thông báo là các viên chức của hai quốc gia sẽ nghiên cứu về  một thỏa ước tự do mậu dịch giữa hai  nước.

Một viên chức cao cấp trong chính quyền Canada cho biết là hiện có những cuộc  hội thảo giữa các chuyên viên của hai quốc gia trên lãnh vực kỹ thuật, trong khi cuộc thương thảo chính thức chưa xảy ra.

Tuyên bố trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh trong hôm thứ tư, thủ tướng Justin Trudeau cho biết năm 2016 là năm đáng dấu 45 năm, ngày có những liên hệ ngoại giao giữa Canada và Trung quốc.

45 năm trước, người thủ tướng Canada đầu tiên đến viếng thăm Trung quốc chính là cố thủ tướng Pierre Trudeau, thân phụ của đương kim thủ tướng Justin Trudeau.

Cũng trong cuộc họp báo, thủ tướng Trudeau cũng cho biết các viên chức chính quyền của hai quốc gia sẽ có thêm những cuộc thảo luận, tìm cách làm gia tăng những liên hệ giữa hai bên từ kinh tế, sang đến du lịch và cả vấn đề an ninh quốc gia.

Tin tức khác...