Canada chính thức xin gia nhập ngân hàng Á Châu về đầu tư cơ sở hạ tầng.

Bắc Kinh: Trong cuộc viếng thăm Trung quốc đang diễn ra và vào ngày thứ tư 31 tháng 8, thủ tướng Justin Trudeau đã xác nhận là Canada chính thức xin gia nhập ngân hàng Á Châu về đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, the Asian Infrastructure Investment Bank. Đây là ngân hàng thế giới Á Châu, được thành lập do sự đỡ đầu của Trung quốc, nhằm cạnh tranh với vai trò lãnh đạo tài chánh với Ngân Hàng Thế Giới ( World Bank).

Trung quốc đã thành lập ngân hàng đầu tư Á Châu trong năm 2015 với số vốn 100 tỷ Mỹ kim. Mục tiêu của ngân hàng đầu tư Á Châu này là giúp đỡ các quốc gia trong vùng, có phương tiện tài chánh, để sửa sang hệ thống đường xá cầu cống, các cơ sở thông tin, viễn thông, điện lực..

Theo thủ tướng Trudeau, thì sự gia nhập này, sẽ giúp cho các công ty Canada có cơ hội tham dự vào các chương trình tái thiết sẽ diễn ra ở Á Châu trong tương lai.

Ngân hàng tái thiết đầu tư Á Châu đã bỏ ra 500 triệu Mỹ kim cho các chương trình tái thiết ở các xứ  Bangladesh, Nam Dương, Pakistan và Tajikistan.

Tin tức khác...