Canada sẽ chấm dứt việc di tản tại phi trường Kabul trước ngày 31 tháng 8

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 25 tháng 8, ông Harjit Sajjan, tổng trưởng quốc phòng Canada cho biết là công tác di tản kiều dân của quân lực Canada ở phi trường Kabul, Afghanistan sẽ chấm dứt trước ngày 31 tháng 8, ngày cuối cùng của cuộc di tản người của Hoa Kỳ.
Theo ông tổng trưởng quốc phòng thì quân lực Hoa Kỳ sẽ là lực lượng chính trong cuộc di tản ở phi trường Kabul và vì thế Canada sẽ phải rời phi trường này trước khi Hoa Kỳ rút hết quân ra khỏi.
Theo nhận định của các quan sát viên quốc tế thì không còn nhiều thời gian nữa cho cuộc di tản và việc di tản thường dân có thể chấm dứt trong vòng từ 24 tiếng đồng hồ cho đến 48 tiếng đồng hồ hay ngày chót là ngày thứ sáu 27 tháng 8, vì quân lực Hoa Kỳ cũng cần thời gian để rút 6 ngàn quân ra khỏi xứ này.
Theo ông Macro Mendicino, tổng trưởng di dân liên bang thì cho đến nay, các chuyến phi cơ vận tải của quân lực Canada đã di tản khoảng 2,700 người ra khỏi phi trường Kabul.
Những người này gồm nhân viên tòa đại sứ, những kiều dân , những người Afghans..
Cũng theo ông tổng trưởng di dân thì có khoảng 1 ngàn người tỵ nạn Aghans đã đến Canada trong những ngày qua.
Trong khi đó theo lời ông Antony Blinken, ngoại trưởng Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ dự trù di tản 6 ngàn công dân Mỹ ở Afghanistan, nhưng cho tới nay chỉ mới có 4,500 người Mỹ về lại Hoa Kỳ.
Theo ông ngoại trưởng Mỹ thì con số 1,500 người Mỹ còn kẹt lại có thể có những người đã tìm cách di tản ra khỏi Afghanistan bằng những phương tiện riêng, có những người không muốn di tản và có những người bị kẹt lại.

Tin tức khác...