Canada liên kết với Âu Châu thiết lập nguồn cung cấp nguyên liệu, tránh ảnh hưởng của Trung quốc

Brussels: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 15 tháng 6, thì trong cuộc họp của nhóm Thất Cường diễn ra ở nước Anh vào những ngày cuối tuần, có những cuộc họp lẻ diễn ra giữa giới chức Canada và Liên Minh Âu Châu nhằm đi đến một thỏa hiệp kinh tế giữa hai bên, nhằm đảm bảp những nguồn nguyên liệu cung ứng cho việc phát triển nền kinh tế của Canada và các nước Âu Châu, mà không phải trông nhờ vào những nguồn tiếp tế từ Trung quốc.
Trong cuộc họp diễn ra trong hôm thứ ba, thủ tướng Trudeau nói là Canada sẽ hợp tác với các nước trong liên minh Âu Châu xây dựng một nền kinh tế không có nhiều ô nhiễm môi trường.
Thủ tướng Trudeau cũng nói là Canada và liên minh Âu Châu phải tìm cách bảo đảm là nền kỹ nghệ của các quốc gia này có những nguồn nguyên liệu, những khoáng sản, những kim loại cần dùng, không phải phụ thuộc vào các quốc gia khác như Trung quốc, như đang xảy ra hiện nay.

Tin tức khác...