Canada là một trong 10 quốc gia hàng đầu thế giới có cuộc sống an bình nhất.

Ottawa: Theo kết quả cuộc sắp hạng của tổ chức the Global Peace Index (GPI) thì Canada là một trong 10 quốc gia hàng đầu thế giới có cuộc sống an binh nhất.
Bản sắp hạng được công bố hôm thứ sáu ngày 7 tháng 6, cho thấy là Canada đứng hàng thứ 6 trong danh sách những quốc gia có cuộc sống an binh nhất.
Tổ chức GPI đã sắp hạng 163 quốc gia trên thế giới.
Năm quốc gia đứng hàng trên Canada theo thứ tự từ cao xuống thấp là các quốc gia Băng Đảo (Iceland), Tân Tây Lan, Áo, Bồ Đào Nha, và Đan Mạch.

Tin tức khác...