Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada xuống thấp đến mức kỷ lục.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 6, thì trong tháng 5 vừa qua, đã có thêm 27,700 công ăn việc làm mới ở Canada.
Với số công ăn việc làm gia tăng cao hàng tháng, đã giúp cho tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã xuống đến mức thấp kỷ lục: thấp nhất từ trước đến nay.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada trong tháng 5 vừa qua ở mức 5.4 phần trăm.
Tưởng cũng nên nói thêm là trong tháng 4 trước đó, cũng đã có thêm 106 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada.

Tin tức khác...