Canada gửi trả gấu Panda về Trung quốc vì không có đủ tre nuôi gấu

Calgary, Alberta: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 5, sở thú thành phố Calgary đã quyết định gửi trả lại cho Trung quốc hai con gấu Panda mà Canada đã mượn từ xứ này, vì thiếu tre nuôi chúng.
Những con gấu panda chỉ ăn tre ( bamboo) và vì đại dịch COVID-19 khiến sở thú thành phố Calgary không tìm đủ nguồn tre nuôi hai con gấu này: hàng năm tiền mua tre nuôi hai con gấu cũng lên đến hàng triệu dollars.
Những con gấu Panda chỉ ăn tre và một ngày chúng có thể ăn tới 40 ký lô tre.
Hai con gấu Panda được Canada trả lại cho Trung quốc sớm hơn hạn kỳ.

Tin tức khác...