Canada có vị tân toàn quyền mới

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 6 tháng 7, thủ tướng Justin Trudeau đã công bố tên của vị toàn quyền Canada mới.
Vị tân toàn quyền là bà Mary Simon, một thủ lãnh thổ dân bộ lạc Inuit và cũng là một cựu nhân viên ngoại giao.
Thủ tướng Trudeau cũng cho biết là nữ hoàng Anh đã chấp thuận việc bổ nhiệm này.
Tân toàn quyền là một người thổ dân đầu tiên được giữ vai trò này từ trước đến nay.
Bà tân toàn quyền từng là đại sứ Canada ở Đan Mạch và là người đã lên tiếng cổ động cho việc bảo vệ quyền lợi của thổ dân ở Canada.
Trong buổi lễ nhậm chức, bà tân toàn quyền đã phát biểu trước bằng tiếng thổ dân Inuktitut và sau đó bằng tiếng Anh.
Bà tân toàn quyền nói là bà rất vinh dự, khiêm tốn sẵn sàng là một toàn quyền người thổ dân đầu tiên của Canada.
Chức vụ toàn quyền đại diện cho nữ hoàng Anh ở Canada, đã bị bỏ trống từ tháng giêng năm nay 2021, khi vị toàn quyền cũ là bà Julie Payette từ chức vì bị tố cáo là có bạo hành xảy ra cho nhân viên làm việc trong dinh toàn quyền.
Chức vụ toàn quyền chỉ là một chức vụ hữu danh vô thực, nhưng thủ tướng Trudeau cần có một vị toàn quyền, vì trong những ngày sắp tới, nếu chính quyền liên bang muốn cho bầu cử lại quốc hội, thì phải cần có phép của vị toàn quyền.

Tin tức khác...