Canada: Chương trình trợ cấp lương bổng cho các công ty CEWS kéo dài đến tháng 12

Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 7, Thủ tướng Justin Trudeau loan báo là chương trình trợ cấp lương bổng (the wage subsidy) có tên là The Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) cho các công ty Canada sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 12 năm nay.

Chương trình trợ cấp lương bổng của chính quyền liên bang nhằm trợ giúp cho các công ty thương mại sống còn, trong thời đại dịch, bằng cách trợ cấp lương mà các công ty này trả cho nhân viên, và số tiền trợ cấp lên đến 75 phần trăm số tiền lương mà các công ty trả cho nhân viên.

Chương trình trợ cấp lương đã được gia hạn thêm 12 tuần vào ngày 15 tháng 5 và kéo dài cho đến ngày 29 tháng 8. Như thế các công ty thương mại, các tiểu thương, đủ điều kiện có thể an tâm là sẽ nhận thêm tiền trợ cấp của chính quyền cho đến cuối năm nay 2020.

Tính đến ngày 6 tháng 7, có 581,800 cơ sở thương mại trong số 587,060 đơn xin, đã được chấp thuận tiền trợ cấp lương bổng và số tiền tài trợ cho trên 581 ngàn cơ sở thương mại này lên đến 18 tỷ dollars.

Tin tức khác...