Canada chuẩn y việc dùng thuốc chủng Pfizer cho mũi bổ sung

Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 9 tháng 11, bộ y tế Canada đã chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng ngừa Pfizer cho mũi bổ sung ngừa Covid, cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Mũi chủng ngừa Covid bổ sung cũng đã được chấp thuận cho sử dụng lên những người có nhiều nguy cơ bị nhiễm Covid nhất như những người lớn tuổi sống trong các nhà dưỡng lão, những nhân viên y tế, những người thổ dân…

Theo bản tin của bộ y tế Canada thì mũi chủng ngừa bổ sung nhằm giúp người ta duy trì được hệ thống miễn nhiễm vững mạnh, sau khi đã chủng ngừa 2 mũi trước đó.

Ủy ban cố vấn quốc gia về việc chủng ngừa NACI ở Canada cũng đã khuyến cáo cho chủng ngừa mũi bổ sung cho những người đã chủng ngừa bằng hai mũi Astra Zeneca hay một mũi Johnson & Johnson.

Tin tức khác...