Canada chuẩn bị đối phó với một cuộc khủng hoảng về người tỵ nạn đến từ Hoa Kỳ ?

Toronto: Báo Globe and Mail trong số mới đây có một bài nhận định đặc sắc về việc liệu chính quyền liên bang Canada có những phương cách gì để đối phó với một cuộc khủng hoảng người tỵ nạn đang đến từ Hoa Kỳ?

Vì sắc lệnh ngăn cấm người tỵ nạn từ 7 quốc gia Hồi Giáo của tổng thống Trump, cũng như những gia tăng hoạt động của các cơ quan an ninh Mỹ trong việc xét hỏi và trục xuất những người di dân bất hợp pháp, đã khiến hàng ngàn người đang sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, tràn qua biên giới Canada, xin tỵ nạn.

Nhiều dân biểu của các đảng  đối lập như đảng Bảo Thủ đã yêu cầu chính quyền đảng Tự Do trục xuất trở lại những người vượt biên giới xin tỵ nạn bất hợp pháp.

Trong khi ông tổng trưởng di dân và quốc  tịch, Ahmed  Hussen bác bỏ lời yêu  cầu cho sửa đổi lại  thỏa ước về di dân  giữa Mỹ và Canada. Thỏa ước này có tên là The Safe Third Country Agreement.

Theo thỏa ước này thì một khi một người tỵ nạn đã đến xin tỵ nạn trước ở một trong hai quốc gia Canada và Mỹ, thì nếu người này chạy qua xin tỵ nạn ở quốc gia còn lại, thí dụ như từ Mỹ qua Canada, thì người này sẽ bị hoàn trả lại Mỹ.

Tuy nhiên thỏa ước này chỉ có hiệu lực nếu người tỵ nạn đến xin tỵ nạn chính thức ở trạm kiểm soát an ninh biên giới, và không có hiệu lực nếu những người tỵ nạn này vượt biên giới.

Như thế những người tỵ nạn đang vượt biên giới Mỹ vào Canada, sẽ có quyền xin tỵ nạn ở Canada.

Tổng thống Trump đang đe dọa sẽ trục xuất hàng triệu người di dân bất  hợp pháp ở Hoa Kỳvà các cơ quan an ninh Mỹ cũng đang gia tăng những việc xét hỏi và trục xuất những người không có  giấy tờ hợp lệ, sẽ khiến hàng triệu người tỵ nạn bất hợp pháp ở Mỹ sẽ kiếm đường qua Canada. Liệu Canada có khả năng thu nhận số hàng triệu người này không

Tin tức khác...