Có 8 ngàn triệu phú di dân đến Canada trong năm 2016.

Toronto: Theo một bản nghiên cứu  thị trường của tổ chức the New Wolrd Wealth, vừa phổ biến hôm thứ năm ngày 23 tháng 2, thì trong năm 2016 có đến 8 ngàn những nhà triệu phú di dân đến Canada.

Canada là nơi cho những di dân muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà cũng là nơi định cư của những người giàu có.

Tuy nhiên số người giàu đến Canada trong năm 2016 cũng chỉ đứng ở hàng thứ ba: trong năm ngoái có  11 ngàn người có tài sản trên 1 triệu dollars định cư ở Úc Đại Lợi và 10 ngàn người giàu khác đến Hoa Kỳ.

Trong vòng 1 năm tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 cho đến 1 tháng 7 năm 2016, Canada đã thâu nhận 320 ngàn di dân.

Theo các viên chức của bộ di trú thì trong năm 2017, chính quyền liên bang sẽ thâu nhận tối thiểu 300 ngàn di dân.

Theo  ông Andrew Amoils của tổ chức nghiên cứu the New World Wealth thì hai mục tiêu chính của những người giàu có khi di dân qua các nước khác là tìm một chỗ tốt cho con cái học hành và một nơi an toàn cho gia đình.

Ngoài ra những yếu tố khác mà những người giàu cũng quan tâm là  thời tiết, việc chăm sóc sức khỏe và môi trường.

Nước Úc là nơi thu nhận rất đông những người giàu có  đến từ các nước Á Châu mà trong đó có các nơi như Hồng Kông, Nam Hàn, Mã Lai Á và Việt Nam.

Úc Đại Lợi được nhiều người giàu Á Châu ưa chuộng vì có hệ thống bảo hiểm sức khỏe tốt và cách xa với những khủng hoảng của người tỵ nạn Trung đông đang diễn ra ở Âu Châu và Bắc Mỹ.

Trong năm 2016, những nước có nhiều triệu phú ra đi tìm nơi lập nghiệp mới mà đứng đầu là nước Pháp với 12 ngàn người, Trung quốc đứng hàng thứ nhì với 9 ngàn triệu phú tìm cách ly hương và đứng hàng thứ ba là BaTây với 8 ngàn người.

 

Tin tức khác...