Cần sa và những người thợ khoan dầu

Fort McMurray, Alberta: Trong khi cần sa được hợp thức hóa vào ngày 17 tháng 10, các viên chức của các công ty khoan dầu khí ở thành phố Fort McMurray, tỉnh bang Alberta vẫn chưa quyết định về việc có cho nhân viên sử dụng cần sa khi làm việc?
Các công ty khoan dầu khí đã cấm không cho nhân viên không được dùng ma túy hay uống rượu khi làm việc, vì chuyện an toàn cho dàn khoan.
Việc chính quyền liên bang cho hợp thức hóa cần sa là một thách thức chi nền kỹ nghệ khai dầu khí.
Chuyện an toàn nơi khoan dầu khí là chuyện quan trọng hàng đầu, vì nếu sơ suất có thể xảy ra tai nạn lớn.
Tuy nhiên theo cơ quan Energy Safety Canada thì những nhân viên làm việc cho các công ty khoan dầu khí, có quyền hút cần sa, những lúc mà họ không làm việc.
Câu hỏi được đặt ra là trong thời gian bao lâu, sau khi hút cần sa, thì những nhân viên này có khả năng và tỉnh táo quay lại làm việc?

Tin tức khác...