Các bác sĩ thảo luận về việc cho toa chữa bệnh bằng cần sa.

Vancouver:Ngày hợp thức hóa cần sa đã cận kề và trong hôm thứ hai ngày 15 tháng 10, các bác sĩ của hiệp hội các bác sĩ Canada, đã thảo luận về việc cho toa chữa bệnh bằng cần sa.
Bác sĩ Mark Ware, một bác sĩ chuyên trị đau kinh niên trong 20 năm qua ở thành phố Montreal đã cho là việc dùng cần sa hữu hiệu trong những cách chữa những bệnh về thần kinh, trong khi bác sĩ Mel Kahan, giám đốc trung tâm dùng các chất ma túy của bệnh viện Women’s College trong thành phố Toronto cho là việc dùng cần sa chữa bệnh không có hiệu quả.
Bác sĩ Ware hiện nay là bác sĩ trưởng của công tay sản xuất cần sa Canopy Growth ở tỉnh bang Ontario.
Nhiều tỉnh bang hiện nay đã trao quyền quyết định cho các bác sĩ trong việc có chữa bệnh nhân bằng cần sa hay không?
Hiệp hội các bác sĩ Canada đã lên tiếng lo ngại là các bác sĩ đã không cảm thấy an tâm cho toa mua cần sa trị bệnh, trong khi cần sa không được điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi được cho phép dùng, như trường hợp của các loại dược phẩm thông thường

Tin tức khác...