Cần sa và du lịch qua Mỹ

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 18 tháng 10, một luật sư di trú người Hoa Kỳ cho biết là số người Canadians qua biên giới Mỹ bị cấm nhập cảnh, vì những người này đã thú nhận với nhân viên an ninh biên giới Hoa Kỳ, là họ đã hút cần sa trước khi xứ Canada hợp thức hóa viêc sử dụng cần sa, ngày một gia tăng!
Luật sư di trú Len Saunders, một người sinh ở Canada và hiện hành nghề tại thành phố Blaine, tiểu bang Washington thì những nhân viên an ninh biên giới Mỹ sẽ không hỏi những người Canadians là họ có hút cần sa mới đây hay không vì Canada đã hợp thức hóa cần sa vào tháng 10 năm 2018, mà chỉ hỏi là những người Canadians có hút cần sa trong thời gian những năm trước tháng 10 năm 2018.
Nếu có những người bị hỏi mà thú nhận, thì nhân viên an ninh biên giới Mỹ có quyền cấm những người thú nhận này, không cho nhập cảnh vào Canada.
Vì thế những người Canadians khi qua biên giới mà bị nhân biên biên phòng Mỹ hỏi là có hút cần sa trước tháng 10 năm 2018 hay không, thì phải trả lời ra sao?
Các luật sư di trú thì khuyến cáo là những người bị hỏi phải trả lời thật, nhưng có quyền từ chối trả lời câu hỏi này?

Tin tức khác...