Cá bán ngoài siêu thị bị gắn sai nhãn hiệu

Toronto: Theo bản tường trình của cơ quan Oceana Canada phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 18 tháng 10 thì có những nhãn hiệu cá bán ngoài các siêu thị đã không đúng với loại cá thực thí dụ như cá trout thì nhãn hiệu có thể là cá bass hay ngược lại.
Cơ quan Oceana Canada đã cho biết là trong 470 mẫu cá thử nghiệm lấy ngẫu nhiên ngoài các siêu thị, thì có đến 47 phần trăm những nhãn hiệu đã gắn sai.
Các tổ chức bảo tồn thiên nhiên, vì thế, đã lên tiếng khuyến cáo chính quyền liên bang nên cho áp dụng luật gắn nhãn hiệu một các chặt chẽ, không để quá nhiều những việc gắn sai nhãn hiệu như thế đang diễn ra trên thị trường.

Tin tức khác...