Cần sa được hợp thức hóa ở tiểu bang Michigan, nhưng chưa có tiệm bán

Lansing, Michigan: Trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm nay 2018, đa số cư dân ở tiểu bang Michigan đã ủng hộ việc hợp thức hóa cần sa và tiểu bang Michigan là tiểu bang miền trung tây Hoa Kỳ đầu tiên cho việc hợp thức hóa cần sa.
Tuy nhiên cho đến nay, nghị viện tiểu bang Michigan vẫn chưa chính thức thông qua việc hợp thức hóa cần sa, và các viên chức trong tiểu bang đã cho biết là họ cần 2 năm để thiết lập những đường lối, luật lệ cho việc lưu hành cần sa.
Chính vì thế nền kỹ nghệ cần sa chợ đen ở tiểu bang Michigan đã phát triển mạnh mẽ: người ta không sợ bị cảnh sát bắt khi mua bán cần sa, trong khi hiện thời chưa có 1 tiệm bán cần sa hợp pháp nào ở tiểu bang Michigan này.
Theo những luật lệ sơ khởi: cư dân ở tiểu bang Michigan muốn mua cần sa phải đủ 21 tuổi, được trồng tối đa 12 cây cần sa tại gia, được giữ trong nhà tối đa 284 gram cần sa và được giữ trong người tối đa 71 gram ( 2.5 ounce) cần sa.

Tin tức khác...