Cái chào cuối cùng của một người bạn đồng ngũ

Hoa Thịnh Đốn: Trong lễ tưởng niệm của tổng thống George H.W. Bush diễn ra ở tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn và trong những quan khách tham dự có cựu thượng nghị sĩ Bob Dole.
Cựu thượng nghị sĩ Bob Dole năm nay cũng 94 tuổi, là thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa từ năm 1985 cho đến 1996. Ông cùng với cố tổng thống Bush cha, là những người lính Mỹ tham dự cuộc thế chiến Thứ Hai.
Tuy đã bị liệt và phải ngồi xe lăn, nhưng ông cũng đã đến viếng thăm linh cữu của cố tổng thống Bush.
Trong cuộc viếng thăm này, cựu thượng nghị sĩ Bob Dole đã nhờ những người phụ tá, đỡ ông đứng dậy để ông có thể nghiêm chào linh cữu của cố tổng thống Bush: cái chào kính cuối cùng của một người bạn đồng ngũ!

Tin tức khác...