Cần phải đeo khẩu trang khi họp mặt trong nhà

Toronto: Có nhiều dư luận cho rằng một khi người ta đã chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc, thì việc đeo khẩu trang khi họp mặt trong nhà sẽ không cần thiết?
Với biến thể delta đang hoành hoành và với sự miễn nhiễm của các loại thuốc chủng ngừa covid có thể không còn hiệu nghiệm sau 6 tháng, nếu không chủng ngừa mũi bổ sung, thì việc đeo khẩu trang hay phải giữ khoảng cách xã hội khi họp mặt trong nhà vẫn là điều cần thiết.
Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây của các nhà khảo cứu các trường đại học McGill ở Montreal, trường đại học Sherbrooke, trường đại học Texas A&M và trường đại học Northern Illinois,cho thấy là nếu họp mặt trong nhà chỉ giữ khoảng cách 2 mét giữa người này với người khác,sẽ không đủ, nhưng nếu đeo khẩu trang thì sẽ ngăn ngừa được lây nhiễm đến 67 phần trăm.
Theo bản tường trình thì đeo khẩu trang và cần hệ thống thông gió hữu hiệu, sẽ giúp ngăn ngừa được những lây nhiễm khi họp mặt trong nhà, và khi mùa đông đã đến, mùa cúm đã về.

Tin tức khác...