Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…!

Trong thời bị phong tỏa vỉ đại dịch COVID-19, chẳng biết làm gì hơn là vào Facebook, xem ti vi, xem phim trong Netflix và tán gẫu với bạn bè qua điện thoại.
Tình cờ dở lại những tập album cũ, chợt thấy lại hình ảnh của một “thời còn bé” ở thác Nigara Falls

Nhìn hình cũ nhớ lại kỷ niệm xưa
“cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”
“Ngàn năm hồ dễ đã ai quên”

(Thế Lữ)

Ngọc và Lan ( Mississauga)

Tin tức khác...