Các trường học ở Richmond đi giao thực phẩm khô cho các gia đình học sinh

Khu học chánh thành phố Richmond cho biết, 244 học sinh ở 27 trường là một phần của chương trình thực phẩm của Học khu bây giờ sẽ nhận được thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh khi các học sinh phải học tại nhà.
Bình thường khi học ở trường, những học sinh có dùng bữa ăn sáng và ăn trưa. Nay các trường học đã đóng cửa và các em không được hướng dẫn việc học trong lớp, các thầy cô trường học ở Richmond sẽ được giao hàng tạp hóa đến nhà cho các em.
Việc giao thức ăn đầu tiên được thực hiện vào ngày thứ Tư 8/4 cho học sinh và gia đình. Khu học chánh đã xác định được 244 học sinh ở 27 trường là một phần của chương trình thực phẩm của học khu, và bây giờ họ sẽ nhận được thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh khi học tại nhà.
Qua một bản phát hành, Học khu Richmond cho biết ưu tiên của họ là hỗ trợ một số học sinh dễ bị tổn thương nhất trong thời gian đặc biệt này.
Chương trình phân phối thực phẩm là sự hợp tác giữa Hội đồng Nhà trường, Chương trình Thực phẩm “Feed-U-Cate-38”, Hiệp hội An ninh Lương thực Richmond, Ngân hàng Thực phẩm Richmond và các doanh nghiệp tư nhân.
Đội ngũ nhân viên của khu học chánh, nhận thức ăn từ ngân hàng thực phẩm và cửa hàng tạp hóa và mang đến phòng tập thể dục tại Trường Trung học Richmond, nơi các trợ lý giáo dục và trợ lý quản lý đóng gói túi để nhận và giao hàng. Các túi này sau đó được các tài xế xe buýt của khu học chánh giao cho 27 trường và hiệu trưởng bảo đảm các gia đình nhận được thức ăn, bằng cách tự đến lấy hoặc được giao tận nhà.

Tin tức khác...