Cách làm đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà ở B.C.

Ngày thứ Năm 9 tháng 4 năm 2020, chỉ một tuần sau khi được thông báo trợ giúp cho những người thuê nhà ở B.C., việc ghi danh để xin hưởng món tiền bổ sung này hiện đã có sẵn trực tuyến. Kể từ hôm nay, bất cứ ai mất lợi tức thu nhập vì đại dịch COVID-19 giờ đây đều có thể ghi danh trực tuyến để nhận được bổ sung hàng tháng. Hiện tại, nó đã được cung cấp cho Tháng 4, Tháng 5 và Tháng 6.
Các gia đình không có người phụ thuộc (no dependants, không con cái để nuôi dưỡng) có thể nộp đơn xin $300 một tháng, hoặc $500 nếu có người phụ thuộc.
Những người san sẻ phòng để ở chung có thể nộp đơn mỗi người xin riêng; số tiền bổ sung sẽ được chính phủ trả trực tiếp cho chủ nhà thay cho người thuê nhà.
Để đủ điều kiện nhận món trợ cấp tạm thời này, người thuê nhà phải:
– Là người đủ điều kiện để hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp EI, hoặc tiền Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada CERB, hoặc bị thất thu ít nhất 25% lợi tức hàng tháng vì đại dịch COVID-19;
– Đối với hộ gia đình không có người phụ thuộc, lợi tức trong năm qua phải dưới 74.150 đô la. Còn đối với gia đình có người phụ thuộc, lợi tức trong năm qua phải dưới 113.040 đô la;
– Tiền thuê nhà đang trả phải cao hơn 30 phần trăm thu nhập;
– Không đang nhận bất kỳ món trợ cấp nào khác liên quan đến tiền thuê nhà.
Những người đã trả trước rồi nguyên tiền thuê nhà cho Tháng 4 vẫn có thể ghi danh và nhận phần tiền trợ cấp bổ sung.
Mặc dù chính phủ sẽ gởi món trợ cấp bổ sung tiền thuê nhà trực tiếp đến chủ nhà, nhưng người thuê nhà phải “apply” làm đơn xin. Họ có thể ghi danh trực tuyến thông qua “BC Housing”.
Quy trình ghi danh đòi hỏi người thuê nhà phải nộp bằng chứng địa chỉ, chẳng hạn như bằng lái xe hoặc hóa đơn tiền điện. Họ sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về số tiền thuê nhà mỗi tháng và thông tin liên lạc của người chủ nhà, gồm cả địa chỉ email.
Họ cũng được yêu cầu trưng bằng chứng tổng thu nhập trong năm 2019 và bằng chứng của sự mất thu nhập vì đại dịch COVID-19 cũng như bằng chứng về thu nhập hiện tại.
Người làm đơn phải kê khai thông tin của mọi thành viên trong gia đình từ 19 tuổi trở lên.
Sau khi nhận được đơn xin của người thuê nhà, chính phủ thông báo qua email cho chủ nhà và đòi hỏi họ cũng làm đơn với đầy đủ thông tin trùng khớp với những thông tin trong đơn của người thuê. Chính phủ cũng yêu cầu chủ nhà cung cấp địa chỉ gửi thư và thông tin ngân hàng để chính phủ có thể gởi tiền thẳng vào trương mục của chủ nhà (direct deposit).
Khi nhận được đơn xin của cả người thuê nhà và chủ nhà, chính phủ sẽ gởi điện thư xác nhận.

Tin tức khác...