Các sinh viên ngoại quốc gồm cả Việt Nam, chiếm đa số tại trường đại học Cape Breton.

Sydney, Nova Scotia: Một trường đại học nhỏ ở nơi miền cao nguyên của tỉnh bang Nova Scotia, trước đây chẳng ai biết đến tên, nay đã trở thành một trường đại học được thế giới biết đến, vì số sinh viên ngoại quốc du học ở trường đại học Cape Breton đã nhiều hơn số sinh viên nội địa.
Trong vòng hai năm qua, số sinh viên ngoại quốc du học ở trường đại học Cape Breton đã gia tăng gấp ba lần, và trường đại học này trở thành một trung tâm giáo dục quốc tế.
Hai năm trước có hàng trăm sinh viên từ Trung quốc và Ấn Độ đã đến du học ở trường đại học Cape Breton và sau đó là số sinh viên ngoại quốc gồm cả sinh viên đến từ Việt Nam, đã đến thành phố Sydney du học và biến thành phố này thành một thành phố quốc tế, với những sinh viên nói những thứ tiếng khác nhau theo học.
Cư dân trong thành phố có thể thấy những khác biệt khi hàng hàng lớp lớp các sinh viên ngoại quốc đứng đợi ở các trạm xe bus, chạy đến khu khuôn viên đại học.
Theo các thống kê thì trong năm 2015 trường đại học Cape Breton có 2,266 sinh viên nội địa và 756 sinh viên du học.
Qua đến năm 2019, số sinh viên nội địa giảm còn 2,075 sinh viên, trong khi số sinh viên du học lên đến 3,436 sinh viên.
Mục tiêu của các sinh viên du học ở đại học này là có thể được ở lại Canada? theo như những thay đổi mới đây về chính sách thu nhận di dân của chính quyền liên bang.

Theo những thống kê vừa phổ biến thì Việt Nam là nước đứng hàng thứ năm trong số các quốc gia có nhiều sinh viên du học ở Canada, với số sinh viên là 20,330 sinh viên.
Ấn Độ là quốc gia hàng đầu với 172,625 sinh viên, đứng hàng thứ nhì là Trung quốc với 142,985 sinh viên, và sau đó là Nam Hàn với 24,195 sinh viên, Pháp với 22,745 sinh viên.
Lý do mà các sinh viên ngoại quốc chọn đại học Cape Breton là vì điều kiện nhập học dễ dàng hơn so với những trường đại học khác ở Canada, và học phí cũng có thể rẻ hơn.

Tin tức khác...