Cơ quan bảo vệ súc vật tìm kiếm dấu vết một trường đá gà .

Surrey, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 6 tháng 10, cơ quan bảo vật súc vật tỉnh bang B.C. (SPCA) đã xin tòa giấy khám xét một địa điểm trong thành phố Surrey, bị nghi ngờ là một trường đá gà.
Theo người phát ngôn viên của cơ quan bảo vệ súc vật tỉnh bang B.C. thì tuy họ không tìm thấy những con gà, nhưng đã tìm thấy những chứng cớ cho thấy đây là một nơi đá gà.
Hiện nay việc đá gà là một chuyện bất hợp pháp ở Canada.

Tin tức khác...