Các ngân hàng thực phẩm cần tiền mặt hơn đồ hộp

Các ngân hàng thực phẩm Montréal một lần nữa kêu gọi công chúng quyên tặng tiền mặt thay vì đồ hộp. Họ nói rằng những đóng góp tài chánh là cách hiệu quả nhất để giúp những người có nhu cầu.

Một trung tâm tiếp nhận nói rằng một lon thực phẩm trị giá 1 đô-la nhưng thực sự phí vận chuyển, thời gian và phân loại chúng gây tốn kém khá nhiều khi nó đến được ngân hàng thực phẩm.

Nhu cầu của các ngân hàng thực phẩm ngày càng tăng. Trung tâm thực phẩm NDG cho biết trong một ngày họ đã phát ra 290 giỏ thực phẩm và phục vụ 315 bữa ăn.

Ngoài cung cấp thực phẩm, các ngân hàng thực phẩm cũng muốn khuyến khích cách sống và cách ăn lành mạnh.

Ngân hàng thực phẩm NDG cho biết: “Mỗi một đô-la quý vị cho, chúng tôi có thể mua được số thực phẩm trị giá 3 đô-la. Hơn nữa, chúng tôi không phải tồn trữ chúng và chúng tôi có thể phân phối ngay khi cần thiết”.

Tin tức khác...