Cứu trợ nạn nhân bão Michael

Cộng đồng người Việt quốc gia Houston vừa đồng hành với Ủy ban cứu trợ thiên tai của Cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ và các cộng đồng người Việt xa gần để chia sẻ sự mất mát của các nạn nhân bão Michael ở Panama City Florida và mang niềm vui đến mọi người trong mùa Giáng sinh ngày Chúa ra đời.
Thành phố Panama thuộc vùng duyên hải tiểu bang Florida nổi tiếng với những bờ cát trắng trải dài đến Destin – Pensacola nhưng chỉ một ngày sau khi cơn bão số 4 đi qua giờ đây trở thành hoang tàn, đổ nát tất cả mọi sinh hoạt hầu như tê liệt do không có điện nước.
Bạch Cúc

Tin tức khác...