Các lớp học của trường đại học Harvard sẽ diễn ra trên mạng internet.

Cambridge, Massachusetts: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 7 tháng 7, trường đại học Havard ở Hoa Kỳ sẽ khai giảng khóa học mùa thu trong tháng 9 năm nay, mà đặc biệt là các sinh viên năm đầu( freshman) sẽ học hoàn toàn online, không phải đến trường.
Cũng có nhiều trường đại học ở Mỹ và Canada cho học trên mạng, nhưng cũng phải đến trường trong một vài môn.
Việc học hoàn toàn trên mạng sẽ gây những khó khăn cho các sinh viên ngoại quốc đang du học ở Hoa Kỳ, vì theo cơ quan thực thi di trú ICE, thì nếu sinh viên ngoại quốc nào theo học tại một trường đại học Mỹ, học hoàn toàn trên mạng, thì người sinh viên này có thể sẽ bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ?

Tin tức khác...