Các đại ngân hàng Canada tiếp tục thâu thêm lợi nhuận.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 30 tháng 5, trong tài khóa 3 tháng thứ nhì của năm nay, 5 đại ngân hàng ở Canada đã kiếm lời tổng cộng 10.6 tỷ dollars,gia tăng 11 phần trăm so với cùng thời gian 3 tháng của năm ngoái.
Số lợi nhuận của 5 đại ngân hàng trong 3 tháng của quý thứ nhì trong năm, đã nhiều hơn những ước đoán: người ta đã lo sợ là với những luật lệ mới của chính quyền, nhằm làm bớt “sức nóng” của thị trường địa ốc Canada, sẽ khiến các ngân hàng không kiếm được nhiều tiền lời như những năm trước? Nhưng điều lo sợ đó đã không thành sự thực.
Năm đại ngân hàng ở Canada gồm ngân hàng Royal, TD, Scotia Bank, Bank of Montreal và CIBC.
Cũng trong hôm thứ tư, ngân hàng Montreal là ngân hàng chót trong số 5 đại ngân hàng công bố lợi nhuận trong tài khóa 3 tháng qua: trong ba tháng qua, ngân hàng Montreal, ngân hàng lớn hàng thứ tư ở Canada, đã kiếm được 1.25 tỷ dollars lợi nhuận, hay $2.20 một cổ phiếu, cao hơn con số ước tính của các chuyên gia tài chánh là $2.12 một cổ phiếu.
Các đại ngân hàng của Canada, đều có những chi nhánh ngân hàng Mỹ trực thuộc, cho nên đã kiếm lợi nhuận ở cả hai bờ biên giới.
Ngân hàng Montreal cũng công bố là sẽ tăng mức lời cổ phần từ 93 xu mỗi ba tháng lên 96 xu.

Tin tức khác...