Bức tranh được bán với giá 450 triệu Mỹ kim

New York: Trong cuộc bán đấu giá diễn ra ở thành phố New York vào hôm thứ tư 15 tháng 11, một bức tranh vẽ hình Chúa của danh họa  Leonardo da Vinci đã bán ra với một giá kỷ lục là  450,312,500 Mỹ kim.

Bức tranh  có tên  tiếng Ý là  “Salvator Mundi” ( Chúa Cứu Thế) là một  trong khoảng 20 bức họa của nhà danh họa da Vinci còn tồn tại.

Bức tranh này đã được một tư nhân vào năm 1958 với giá 59 Mỹ kim. Sau đó một nhóm người chuyên nghề mua tranh , đã  mua lại vào năm 2005, mà một phần bị hư hại với giá 10 ngàn Mỹ Kim.

Bức tranh sau đó đã được tu sửa lại và  vừa bán với một giá kỷ lục.

 

More Stories...