Công ty Việt mua lại ngân hàng Mỹ

Oakwood, Texas:  Theo những tin tức  loan báo hôm thứ tư ngày 15 tháng 11, một tập đoàn công ty  Việt Nam có tên là Tín Thành đã mua lại một ngân hàng ở tiểu bang Texas có tên là Oakwood State Bank và đổi tên lại là  Tín Thành Oakwood Bank .

Đây là một trong những  ngân hàng lâu đời nhất của Hoa Kỳ.

Theo những  cập nhật hóa vào ngày 28 tháng 7 năm nay 2017 thì ngân hàng  Oakwood State Bank có 21 văn phòng và tài sản lên đến 34.811 triệu Mỹ kim.

Ngoài việc làm chủ ngân hàng Oakwood, tập đoàn Tín Thành còn là chủ nhân của  công ty FIAT Chrysler Automobiles mà trụ sở chính ở tiểu bang Florida.

More Stories...