BPSOS gây quỹ Góp một bàn tay cho ngày mai tươi sáng

Đêm thứ bảy 8/9, tại Ocean Palace vùng Southwest Houston, cô Nga Dung -trưởng ban tổ chức cùng các thành viên BPSOS đã tổ chức buổi gây quỹ với chủ đề “Góp một bàn tay cho ngày mai tươi sáng” rất trọng thể. Hiện diện có ông Nguyễn Đình Thắng Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, Ban đại diện cộng đồng Houston, quý mạnh thường quân, thân hào nhân sĩ và quý đồng hương tham dự.

BPSOS là một tổ chức bất vụ lợi, trụ sở trung ương đặt tại Bắc Virginia và nhiều chi nhánh ở Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á, là một tổ chức được xây dựng trên các giá trị đạo đức, hoạt động theo nguyên tắc chuẩn mực, tuyệt đối tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp các quốc gia sở tại. Tiêu chí của BPSOS là tổ chức, trang bị tăng cường thực lực cho các cá nhân và cộng đồng người Việt trên hành trình đạt tự do và nhân phẩm.

Mục đích của buổi dạ tiệc gây quỹ “Góp một bàn tay cho ngày mai tươi sáng” là bảo vệ đồng bào tỵ nạn tại Thái Lan, bảo vệ tự do tôn giáo, giải cứu nạn nhân buôn người… Mong rằng mỗi người góp một bàn tay để BPSOS tiếp tục sứ mệnh.

Bạch Cúc

Tin tức khác...