Bom nổ trong một nhà hàng Ấn Độ ở thành phố Mississauga.

Mississauga, Ontario: Theo những tin tức loan báo trong sang hôm thứ sáu ngày 25 tháng 5, cảnh sát vùng Peel trong vùng đại thủ phủ Toronto đang truy lung hai nghi can đã đem bom đặt trong một nhà hàng Ấn Độ tại thành phố Mississauga.
Hai nghi can đã đặt một quả bom loại improvised explosive device (IED), loại bom mà khủng bố hay dung ở Trung đông, đặt trong nhà hàng The Bombay Bhel ở số 5035 Hurontario, gần đường Eglington vào buổi tối hôm thứ năm.
Hai nghi can đã thoát chạy sau khi bom nổ. Vụ nổ đã làm 15 người bị thương.
Theo các giới chức an ninh thì hiện còn quá sớm để xác định đây có phải là một vụ khủng bố hay không?

Tin tức khác...