Bộ lạc thổ dân tăng tiền mướn nhà 700 phần trăm

Musqueam, British Columbia: Những cư dân Canada có nhà xây cất trong khu vực của thổ dân bộ lạc Musqueam, tỉnh bang B.C. đã làm đơn thưa chủ đất ra tòa về việc gia tăng mức thuê mướn đất quá cao.

Bộ lạc thổ dân này đã gia tăng tiến mướn đất của 76 chủ nhân những căn nhà, xây cất trên đất của bộ lạc này từ giá trung bình 10 ngàn dollars hiện nay, lên đến 80 ngàn dollars.

Gía mướn đất thực sự của các căn nhà thay đổi từ mức thấp nhất là $60,000 lên đến $150,000., so với giá mướn hiện nay chỉ có từ $8,500 lên đến $12,000.

Việc gia tăng tiền mướn đất trên 700 phần trăm, được xem như một hình thức đuổi nhà.

Tin tức khác...