Tỉnh bang Ontario thiết lập những trạm xạc điện công cộng

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ ba ngày 8 tháng 12, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ bỏ ra 20 triệu dollars, thiết lập những trạm xạc điện công cộng, dùng cho những chiếc xe hơi chạy bằng điện.

Chính quyền tỉnh bang muốn có những hợp tác giữa chính quyền và các nhà thương mại, nhằm tạo ra một mạng lưới những trạm xạc điện trong tỉnh bang Ontario trong các thành phố, xa lộ, nơi làm việc và ở các chúng cư.

Số tiền 20 triệu nằm trong ngân sách 325 triệu dollars mà chính quyền tỉnh bang dùng trong việc làm sạch môi trường, giảm khí thải ra không trung , trong Qũy đầu tư Xanh.

Chính quyền tỉnh bang Ontario cũng tài trợ $8,500 cho những cư dân trong tỉnh bang mua xe hơi chạy bằng điện.
Gía một chiếc xe chạy bằng điện từ 37 ngàn dollars trở lên.

Tin tức khác...