Biểu tình cùng đồng hành với đồng bào quê nhà

Hơn 250 đồng hương Montreal tham gia vào buổi biểu tình tại Ottawa vào ngày thứ Bảy 7 tháng 7 vừa qua. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal (CĐNVQGVM) đã tổ chức 5 chiếc xe buýt đưa đoàn người biểu tình đi đến Ottawa.


Trước Quốc Hội Canada, Tòa Đại sứ Trung Cộng và Tòa Đại sứ Việt Nam ở Ottawa, trên một ngàn người từ Montreal, Toronto, Sherbrooke và Ottawa… giương cao lá cờ vàng và nhiều biểu ngữ phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng và quyết liệt chống đối Luật An ninh nhằm bịt miệng người dân trong nước.

Ông Đặng Bình Tước, một trong những người đi biểu tình từ Montreal cho biết ông đã nhiều lần tổ chức nhiều chuyến đi xa cho CĐNVQGVM nhưng lần này thì rất lạ vì có rất nhiều người từ nhiều thế hệ, chưa từng đến với Cộng Đồng nhưng tha thiết xin được tham gia vào cuộc biểu tình vì họ căm phẫn, họ muốn được nói và nói thay cho 90 triệu dân còn bị kẹt ở quê nhà.

Ông Nguyễn Tài, một trong những người cương quyết chống Cộng trong đoàn người biểu tình từ Montreal cho biết: “Mặc dù, tôi trốn thoát khỏi nanh vuốt của bọn CS Việt Nam đê hèn 39 năm. Và, tôi đang sống trong một đất nước thanh bình, no ấm, tự do và dân chủ. Vâng, tôi có quyền được an thân nhưng không, tôi vẫn không thể làm ngơ trước cái thảm họa của bè lũ Việt Cộng bán nước cho bọn Tàu Cộng. Tôi phải cùng đồng hành với toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, nói lên tiếng nói giành lại công lý chủ quyền cho Việt Nam. Trong ngoài cùng, đoàn kết lại, tạo thành một sức mạnh, như ngọn sóng thần, quét sạch lũ tham gian, tàn ác. Phải giành lại đất nước của Tổ Tiên chúng ta, phải xây dựng lại tình người, công lý và dân chủ cho toàn dân. Cho nên, với tôi ngày hôm nay là một ngày lịch sử ghi dấu đảng cộng sản Việt Nam đã đến lúc phải xóa tan trên đất nước Việt Nam và đẩy lùi bọn Tàu xâm lược. Cùng đồng hành đấu tranh lật đổ bạo quyền Cộng sản, đem lại tự do, dân chủ, hạnh phúc, ấm no, cho toàn dân là bổn phận của mỗi người Việt Nam.”

Cuộc biểu tình ôn hòa kết thúc lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày. Năm chiếc xe buýt đã đưa đồng hương về trạm metro Plamondon, nơi họ đã xuất hành buổi sáng.

Ảnh: BS. Trần Văn Cương -Nguyễn Tài

Tin tức khác...