Biên giới Mỹ -Canada tiếp tục đóng cửa

Windsor, Ontario: Theo tin của đài CBC phổ biến hôm thứ tư ngày 10 tháng 6, thì biên giới Mỹ và Canada sẽ tiếp tục bị đóng cửa sau ngày 21 tháng 6 sắp tới.
Các viên chức Mỹ và Canada đang thảo luận và đồng ý sẽ tiếp tục cho đóng cửa biên giới thêm một thời gian: theo thỏa thuận trước đó thì biên giới sẽ đóng cửa cho đến ngày 21 tháng 6.
Biên giới đóng cửa nhưng vẫn cho những lưu thông về thương mại, chuyên chở hàng hóa qua lại giữa hai nước cũng như các nhân viên y tế sống ở Canada như ở thành phố Windsor, có thể qua lại biên giới hàng ngày làm việc cho các bệnh viện ở thành phố Detroit.
Trong ngày thứ hai 8 tháng 6, chính quyền Canada đã cho phép những thân nhân ruột thịt, sinh sống ở các nước ngoài, có quyền vào thăm gia đình ở Canada.

Tin tức khác...