Biên giới Mỹ- Canada sẽ đóng cửa đến ngày 21 tháng 2

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 12 tháng giêng, thủ tướng Justin Trudeau loan báo là biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada sẽ đóng cửa thêm ít nhất một tháng nữa và cho đến ngày 21 tháng hai.
Cũng theo thủ tướng Trudeau, quyết định này được chính quyền liên bang đưa ra, nhằm ngăn cản sự lan tràn của loài covid.
Hiện nay số người nhiễm và chết vì covid ở cả Hoa Kỳ và Canada đang ở mức đáng ngãi.
Lệnh đóng cửa biên giới Mỹ-Canada đã bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái và kéo dài cho đến nay.

Feature News
1 of 9,398
More Stories...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More