Bệnh viện thú y lưu động ở tỉnh bang Ontario

Thunder Bay, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 8 tháng 10, tổ chức ngăn ngừa sự tàn bạo đến súc vật (SPCA) ở tỉnh bang Ontario đã có thêm phương tiện cho việc săn sóc sức khỏe cho súc vật bằng một bệnh viện thú y lưu động.
Theo phát ngôn viên của tổ chức SPCA tỉnh bang Ontario thì với bệnh viện thú y lưu động, người ta có thể săn sóc cho những thú vật ở những vùng không có những bệnh viện thú y và cho những người không có khả năng đưa súc vật đến chăm sóc ở các bệnh viện.
Bệnh viện thú y lưu động được trang bị những dụng cụ cho việc ngừa thai cho súc vật, chích ngừa cũng như những dịch vụ săn sóc sức khỏe định kỳ cho súc vật.
Bệnh viện thú y lưu động sẽ di chuyển ở các thành phố miền nam tỉnh bang Ontario trong những tháng mùa đông, và đi đến những thành phố khác như thành phố Thunder Bay trong những tháng có thời tiết đẹp.

Tin tức khác...