Hoa Kỳ đưa thêm các công ty cao kỹ Trung quốc vào danh sách “Đen”

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 8 tháng 10, chính quyền Hoa Kỳ đã đưa thêm một số công ty cao kỹ của Trung quốc vào sổ đen về thương mại.
Theo phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì đây là việc trừng phạt Bắc Kinh, về việc xứ này đối xử hà khắc với những người thiểu số Hồi giáo.
Hành động này đã gây thêm những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung quốc, trong cuộc đàm phán thương mại diễn ra ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 10 tháng 10.
Trong các công ty Trung quốc bị cho vào sổ đen có
20 công ty có liên quan đến việc đảm trách vấn đề an ninh công cộng của Trung Quốc cũng như 8 công ty, trong đó có công ty giám sát bằng video Hikvision cũng như các công ty hàng đầu về công nghệ nhận dạng như SenseTime Group Ltd và Megvii Technology Ltd.
Các công ty này sẽ không được mua các thiết bị từ phía các công ty Mỹ nếu không được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.

Tin tức khác...