Bệnh tâm thần và việc nghiện mua sắm đồ trên mạng

London, Anh quốc: Theo kết quả các cuộc khảo cứu mới đây, các nhà tâm lý học đã nhận thấy là những người có bệnh mua sắm đồ thường là những người đang bị suy thoái tâm thần , hay lo lắng, và mua hàng hóa trên mạng internet là cách dễ dàng và rẻ hơn là phải đi mua ở ngoài tiệm.
Các nhà tâm lý trị liệu ( psychotherapists) đã cho là nghiện mua sắm là một bệnh gọi là “buying-shopping disorder”(BSD) và cứ 1 trong 20 người Anh đã bị bệnh này.
Những người bị bệnh này mua đồ quá nhiều, nợ nần chồng chất và có thể gây những đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình.
Theo bác sĩ Astrid Muller, của trường đại học y khoa Hannover ở Đức thì nghiện mua sắm hàng hóa trên mạng có thể đưa người ta đến tình trạng lo lắng và suy thoái tâm thần.

Tin tức khác...