Tù nhân lường gạt những người bên ngoài cả triệu dollars

Lagos, Nigeria: theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 20 tháng 11, một tù nhân bị án 24 năm tù, ở trong một nhà tù ở thành phố Lagos, xứ Nigeria, vẫn có thể điều khiển một đường dây lường gạt, sử dụng những đàn em ở bên ngoài, và kiếm được cả triệu Mỹ kim.
Tù nhân tên là Hope Olusegun Aroke, đã bị tù cách đây 4 năm về tội lường gạt, và trong thời gian nằm trong tù, mà nhà tù có các biện pháp an ninh tối đa, tù nhân Aroke vẫn có thể dùng hệ thống internet và điện thoại cầm tay, để điều khiển những đường dây lường gạt mà nạn nhân ở nhiều quốc gia khác nhau.
Tuy bị tù, nhưng có lần được đưa ra bệnh viện chữa trị một chứng bệnh không được tiết lộ, tù nhân Aroke đã có thể đến một khách sạn gần đó, gặp gỡ vợ con và ăn tiệc tùng với thân nhân bạn hữu, nhiều tiếng đồng hồ, trước khi phải về lại nhà tù.
Có những dư luận cho là tù nhân Aroke đã dùng tiền mua chuộc các giám thị nhà tù, để có thể hưởng những ưu đãi.

Tin tức khác...